Kirkon nuorisotyönohjaajaksi voit opiskella joko sosionomi (amk) tai yhteisöpedagogi (amk) -opiskelijana tai voit täydentää olemassa olevia opintojasi lisäopinnoilla. 

Sosionomi (amk)

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Diakonia-ammattikorkeakoulun Sosionomi (AMK), kirkon nuorisotyö -koulutus tarjoaa väylän sekä sosionomin tehtäviin että kirkon nuorisotyöhön.

Yhteisöpedagogi (amk)

Centria-ammattikorkeakoulu


Socionom (yh)

Yrkehögskolan Novia

Centrian yhteisöpedagogi (AMK), kirkon nuorisotyö -koulutus sisältää 90 opintopisteen laajuiset teologiset ja kirkolliset opinnot, jotka antavat kelpoisuuden Suomen evankelisluterilaisen kirkon nuorisotyönohjaajan virkaan.

Socionom (YH) Examen i Åbo kan innehålla studier för tjänsteinnehavare som kyrkans ungdomsarbetsledare inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland (90 sp).

Jos olet sosionomi (amk) tai yhteisöpedagogi (amk) sinulla on mahdollisuus opiskella kirkon nuorisotyön virkakelpoisuuden edellyttämät opinnot avoimessa ammattikorkeakoulussa Centriassa ja Diakissa

Sosionomi (yamk) 

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Arvot, yhteisöt ja etiikka on sosiaalialan YAMK-tutkinto, joka painottuu nimensä mukaisesti arvojen ja etiikan perusteisiin ja niiden soveltamiseen, yhteisötyöhön ja yhteisöllisiin menetelmiin sekä uskontolukutaitoon ja uskontodialogiin.

YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.
YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.
YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.
YouTube-videon näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Yhteisöpedagogi (yamk) 

Centria-ammattikorkeakoulu

Kasvatustyön johtaminen on humanistisen alan YAMK-tutkinto. Tutkinto tarjoaa mahdollisuuksia oman työsi ja alasi kehittämiseen sekä työelämän muutosjohtamiseen.Koulutuksen jälkeen pystyt toimimaan esimerkiksi erilaisissa asiantuntija- ja esihenkilötehtävissä. Saat valmiuksia kehittää ja johtaa omaa työtäsi sekä työyhteisöjen kehittämisen prosesseja. Tutkinnon aikana pääset opiskelemaan monialaisessa opiskelija- ja oppimisyhteisössä Centria Master Schoolissa. Monelle ylempi amk-tutkinto on väylä vastuullisempiin ja vaativimpiin tehtäviin.

Tutkimusaiheita ja -aineistoja tarjotaan tutkijoiden käyttöön

KNT tarjoaa opinnäytetöihin ja tutkimushankkeisiin liiton omien selvitystöiden tuotteena syntyneitä webropol-aineistoja. 

KNT:n on osallistunut yhteistyössä Kirkkohallituksen ja Diakonia-ammattikorkeakoulun kanssa kirkon nuorisotyön hiljaisen tiedon keräämiseen. Tietoja on kerätty strukroidulla kyselyllä, joka on toteuttuna henkilökohtaisina haastatteluina. Haastatteluista on äänitallenteet. Haastateltavina ovat eläköityneet kirkon nuorisotyöntekijät. Lähes sadan haastattelun pohjalta on mahdollisuus tehdä opinnäytteitä ja tutkimuksia lapsi- ja nuorisotyön toiminnoista, menetelmistä, ammatin ja ammattinimikkeiden muutoksista alkaen 1940-luvulta tähän päivään.

Kasvatuksen ja nuorisotyön asiantuntijat KNT ry:n jäsenet voivat hakea opintorahaa opinnäytetöihin. Opintorahaa voidaan myöntää liiton jäsenten ammatillisiin täydennys-, erikoistumis- ja jatkokoulutuksena suoritettaviin opintoihin. Opintoraha voidaan myöntää myös kirkon nuorisotyön alan tutkimukseen. Yhden jäsenen opintoraha voi olla 200-500 €. Opintorahaa voi anoa myös liiton opiskelijajäsen, jonka opintoihin kuuluva opinnäytetyö suuntautuu kirkon nuorisotyön edunvalvonnan kehittämiseen.

Lisätietoa: Arja Lusa 044 5958562, arja.lusa@knt.fi